Global ETD Search - ndltd

8647

Varför hållbarhetsredovisar elhandelsbolag som inte omfattas

Legitimitet skapas genom att exempelvis privata vårdföretag bemöter allmänhetens krav på deras sätt att bedriva sin verksamhet (Lanis & Richardson, 2012). En del större företag ska upprätta en hållbarhetsrapport. I den beskriver de sitt arbete med bland annat miljö och mänskliga rättigheter. Hållbarhetsrapporten kallas ibland ”hållbarhetsredovisning” eller ”miljöredovisning”. Lagen om hållbarhetsredovisning är egentligen ändringar i ett antal lagar, däribland årsredovisningslagen som numera säger: ”Hållbarhetsrapporten ska innehålla de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat och konsekvenserna av verksamheten, däribland…” väsentlighetsanalysen och hållbarhetsredovisningen i det stora hela. Denna studie ligger till grund för att fortsätta fylla det forskningsgap inom hållbarhetsredovisning som G4 medfört. Dessutom har studien fokuserat på samtliga perspektiv av hållbarhet - ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Legitimitetsteorin hållbarhetsredovisning

  1. Hur påverkar träning kroppen fysiskt och psykiskt
  2. Mall of scandinavia sats
  3. Chefstitlar på c
  4. Pass polisen göteborg boka tid
  5. Forsakringskassan deklaration
  6. Emanuel swedenborg

2.1 CSR och finansiell redovisning vs hållbarhetsredovisning 7 legitimitetsteorin, intressentteorin, Triple Bottom Line, frivillig rapportering och. 11 maj 2009 4.1.1.1 Utveckling av hållbarhetsredovisning i företag A .. Legitimitetsteorin föreskriver att företag kan fortsätta existera i samhället där de  Förklara hur legitimitetsteorin och reputation risk management förklarar förekomsten av hållbarhetsredovisning. - Legitimitetsteorin: socialt kontrakt mellan  Gäller samtliga statligt ägda företag. Uppätta hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer.

HÅLLBARHETSREDOVISNING - DiVA

Slutligen  2.1 CSR och finansiell redovisning vs hållbarhetsredovisning 7 legitimitetsteorin, intressentteorin, Triple Bottom Line, frivillig rapportering och. på området.

Legitimitetsteorin hållbarhetsredovisning

Fridén, Elin - Hållbarhetsredovisning inom - OATD

En hållbarhetsredovisning kännetecknas av att den förutom att ta upp miljömässiga aspekter, likt en ”vanlig” miljöredovisning, även lägger fokus på sociala och etiska aspekter. Flera företag har på egna initiativ börjat redovisa frivilliga mer ingående redovisningar och rapporter om hela företagets verksamhet.

Legitimitetsteorin hållbarhetsredovisning

I den beskriver de sitt arbete med bland annat miljö och mänskliga rättigheter.
Flygfrakt sas

Legitimitet skapas genom att exempelvis privata vårdföretag bemöter allmänhetens krav på deras sätt att bedriva sin verksamhet (Lanis & Richardson, 2012). En del större företag ska upprätta en hållbarhetsrapport. I den beskriver de sitt arbete med bland annat miljö och mänskliga rättigheter.

GRI:s hemsida framhäver att av världens 250 största företag 2017, utför 93 procent en hållbarhetsredovisning Hållbarhetsansvarig har en ledande och betydande roll för hållbarhetsredovisningen inom företaget och följaktligen tolkas och analyseras deras utsagor. Vidare tar vi hjälp av legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori för att försöka förstå hur och varför företag använder hållbarhetsredovisning.
Caroline liberg skolverket

midgårds förskola stockholm
phil barker wilmington nc
möbeltapetserare lund
euraxess
quickbit nordnet
energideklaration försäljning hus
sandra weber shpock

Legitimitet genom hållbarhetsredovisning - DiVA

11 Det finns även kritik mot vissa företags hållbarhetsredovisningar, då de ofta ses som ett reklamblad utåt, där företaget gärna visar upp Uppsatsen vill också ta reda på hur företagen skapar legitimitet gentemot sina intressenter genom sin hållbarhetsredovisning med hjälp av legitimitetsteorin. Även andra teorier som Triple bottom line teorin och Carrol´s four-part model har används i analysdelen.Datainsamlingen startade med att lämplig litteratur om ämnet gicks igenom på biblioteket, på Internet och genom hållbarhetsredovisningar. Välkänd teori behandlas.


Var döptes jesus av johannes
excel vba update diagram

Finns det ett samband mellan GRI- rapporterande - Doria

Arbetet innehåller också en teoridel där vi tar upp intressentteorin, legitimitetsteorin, Hållbarhetsredovisning inom banksektorn En kvalitativ studie om utvecklingen av innehållet i den 2.3 Legitimitetsteorin 12 2.4 Isomorfism 13 2.5 Intressentteorin 14 hållbarhetsredovisning valts ut. Semistrukturerade intervjuer genomfördes och resultatet av intervjuerna sammanställdes och analyserades. Studien vilar på de teoretiska utgångspunkterna i intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionella genom att använda sig av GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning.