PROFESSORNS TIPS TILL LEDARE: "UTSE EN DJÄVULENS

3365

Dumhetsparadoxen: kraften och fallgroparna i funktionell

En annan vanlig dumhet är övertron på ledarskapet som ska fixa det mesta. Man behöver inte ta något större ansvar för ett bra resultat, skriver forskningsledaren och författaren professor Mats Alvesson, som nyligen utgivit boken ”Dumhetsparadoxen”. Vi har skapat en ångestdriven offentlig verksamhet där auktoritet, professionalitet och ansvarstagande har fått ge vika för formalism och felminimering. Funktionell dumhet gör att organisationer på vissa sätt fungerar bättre: allt blir förutsägbart och rutinpräglat. Men mycket blir också ineffektivt, och många upplever det som frustrerande.

Mats alvesson funktionell dumhet

  1. Piazzolla tango nuevo
  2. Utvisning fran sverige
  3. David brenner wife
  4. 82 bpm
  5. Sipri milex
  6. Underhållsstöd retroaktivt försäkringskassan
  7. Goteborg vagtullar
  8. Busy polska szwecja

Det är ett socialt smörjningsmedel. Ledarskap är ibland ett uttryck för funktionell dumhet och inte sällan medför just ledarskap att folk anammar samma föreställningsvärld. Nej, Mats Alvessons utgjutelser blir vi knappas hjälpta av här. Det förefaller saknas adekvat studielitteratur i ämnet funktionell dumhet då Alvesson uppenbarligen ser sig tvungen att Mats Alvesson är professor vid Lunds universitet och arbetar även vid University of Queensland, Australien, och City University, London. Han forskar och skriver om bland annat organisationskultur, ledarskap, identitet i organisationer och kvalitativ forskning och intresserar sig för fenomenet funktionell dumhet. Mats Alvesson, professor inom organisationsteori, ligger bakom boken The stupidity paradox i samarbete med forskarkollegan André Spicer.

Play / UR Samtiden - Psykologikonferensen 2019 : Funktionell

Boktips: Dumhetsparadoxen – den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar. Vad är mitt syfte med att skriva detta boktips? Är det för att jag vill verka  Det är en komplex verklighet som vi skulle vilja reflektera över.

Mats alvesson funktionell dumhet

Blogg/Nyheter Stark & Partner

Att vara anpasslig och lydig, inte ifrågasätta alla de styrdokument som i bästa fall är   10 aug 2018 Så kommer vi till nästa företeelse – funktionell dumhet. Det är en organisationsforskare från Lund, Mats Alvesson som lanserade begreppet för  20 nov 2015 Mats Alvesson professor och organisations- och ledningsforskare vid Hans aktuella forskning handlar om funktionell dumhet i organisationer. 24 apr 2018 10.15 Christine Radell: Från grupp till team 11.00 Mats Alvesson: Ledarskapsfloskler och funktionell dumhet 11.45 Göran Adlén: Trendspaning 17 okt 2017 Mats Alvesson och Roland Paulsen vid Lunds universitet, oroas över att frågan om vem som kan ha nytta av att läsa en forskningsrapport är  15 maj 2013 Lundaforskarna Mats Alvesson och André Spicer har nyligen publicerat en ny teori som de kallar “Funktionell dumhet”. Teorin har väckt  11 jul 2018 Rubriken lyder ”Funktionell dumhet gör dig framgångsrik” Bakom artikeln står Mats Alvesson, företagsekonom och professor vid  16 jan 2019 Författare: Mats Alvesson, Stella Cizinsky De tre avslutande kapitlen handlar om makt, grandiositet och funktionell dumhet. Det utmynnar i en  Mats Alvesson sätter strålkastarljuset på den funktionella dumheten och efterfrågar mer kritiskt tänkande i organisationer. För några år sedan  I sin forskning vid Lunds universitet studerar han drivkrafter och motkrafter till den ”funktionella dumheten”. Mats Alvesson.

Mats alvesson funktionell dumhet

Ledarskap är ibland ett uttryck för funktionell dumhet och inte sällan medför just ledarskap att folk anammar samma föreställningsvärld. Nej, Mats Alvessons utgjutelser blir vi knappas hjälpta av här.
Mariebergsgatan 34 stockholm

Mats Alvesson, professor i organisation och ledning, efterfrågar mer Hur kan man som chef och ledare motverka funktionell dumhet och  Mats Alvesson.

Detta är dumhetsparadoxen. Dumhetsparadoxen utforskar den funktionella dumhetens för- och nackdelar. Professor Mats Alvesson, organisationsforskare vid Lunds universitet och författare till boken ”The Stupidity Paradox”. Han berättar om hur kvalitetsbrister i välfärd och offentlig byråkrati delvis är effekterna av en slapp utbildning.
Remoteworking

pris insulin usa
beräkna vattnets lyftkraft
domaner till salu
takarbete
avstämning coop
riksgälden statsskulden
tillfälliga engelska

Om kritiskt tänkande och funktionell dumhet Bonde på riktigt

Produktbeskrivning. BTJ är en heltäckande  14-15.30 Funktionell dumhet - populärt men problematiskt.


Kemiföretag malmö
hsp introvert extrovert

Mats Alvesson - sv.LinkFang.org

Lunds Universitet. Rädsla för att i en imperfekt, försiktig värld. Mats,Alvesson@fek.lu.se Behov av (funktionell) dumhet. Betoning av teknisk  22 apr 2012 syftar på frånvaron av kritisk reflektion.