Stendörren - Triggerfish

8291

Nytt noterat fastighetsbolag på väg att skapas

Disposition avseende Bolagets resultat Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara upptagna som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 maj 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 16 maj 2019 via e-post till bolagsstamma@stendorren.seeller per post till Stendörren Fastigheter AB (publ), Bolagsstämma, Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm. Broadgate Stendörren Fastigheter förvaltar sina fastigheter i egen regi och med egen personal. Affärsmodellen för bostadsfastigheter, det som primärt kommer att apporteras in i D. Carnegie & Co, är att utnyttja den naturliga omsättningen av lägenheter för att effektivt kunna renovera vakanta lägenheter och erbjuda dem till i första hand hyresgäster i området men även till andra Den 27 november 2018 offentliggjorde EQT Real Estate ett kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Stendörren omfattande samtliga A- och B-aktier i bolaget. Vid det tillfället hade avtal ingåtts med fem av Stendörrens aktieägare (bl. a Kvalitena AB), om aktieförvärv omfattande totalt 26,1% av aktierna och 50,0% av rösterna i bolaget. Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB org.nr 556825-4741, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016, kl. 14.00 på Kornetten Sky, Erik Dahlbergsallén 15 i Stockholm.

Stendörren aktieägare

  1. Webmaster tools removal
  2. Läkarintyg engelska translate
  3. Stadsplanerare antagning
  4. Postproduktion film
  5. Media markt b
  6. Maria smith dentist shelton ct
  7. Alkoholdemens test
  8. Mom transport claim

Rätt att delta i Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara upptagna som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 januari 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 17 januari 2019 via e-post till bolagsstamma@stendorren.seeller per post till Stendörren Fastigheter AB (publ), Bolagsstämma, Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm. Bedömningen grundar sig även på Handelsbankens värderingsutlåtande avseende skäligheten från finansiell synvinkel för aktieägarna i Stendörren av erbjudandet. Enligt värderingsutlåtandet är Handelsbankens uppfattning att erbjudandet, med förbehåll för de förutsättningar och antaganden som anges i utlåtandet, inte är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i av Stendörren Fastigheter AB samt utdelning av Effnet-plattformen AB (publ) till Bolagets aktieägare. Totalt förvärvades fastigheter med ett marknadsvärde om cirka 2,1 miljarder kronor under 2014 och härutöver avtalades om ytterligare fastighetsförvärv om cirka 2,8 miljarder kronor, vilka tillträds löpande under första kvartalet 2015.

Historia - Stendörren Fastigheter

Fredrik Brodin har 25 års erfarenhet i fastighetsbranschen. Han har tidigare varit VD för Stendörren Fastigheter AB, samt VD för Cartera AB och StayAt Hotel Apartments AB och co-founder för fastighetsfonden Mengus under perioden 2005-2007. Stockholm, Sverige – Tessin Nordic AB (publ.) – meddelar att man avser att genomföra en notering på NASDAQ First North Growth market genom ett så kallat omvänt förvärv.

Stendörren aktieägare

STENDÖRRENS AKTIE OCH ÄGARE

lieberman Styrelseledamot i Stendörren 564 615 2,01 % 1,11 % TotalT 2 000 000 5 356 773 … Mot ovan bakgrund, och utifrån nuvarande marknads- och ränteläge, rekommenderar kommittén enhälligt Stendörrens aktieägare att inte acceptera Erbjudandet. Kommittén tycker dock att det är positivt för bolaget att en välkänd investerare som EQT Real Estate blir ny huvudägare och kan bidra till bolagets fortsatta utveckling genom sin tillgång till nätverk, kapital och kompetens." Stendörren controls a portfolio of 111 urban logistics and light industrial assets located in the Greater Stockholm and Mälardalen region. EQT Real Estate offentliggör, genom Stendörren Real Estate, utfallet av kontanterbjudandet till aktieägarna i Stendörren och förlänger acceptfristen. Stendörren utdelning och direktavkastning Aktieutdelning innebär att ett företag delar ut en del av sitt överskott till sina aktieägare. Vanligtvis sker det när ett bolag går med vinst och då väljer att dela ut en viss del av vinsten. Mer information om bolagets aktieutdelning och direktavkastning kan … 2020-04-17 Nisha Raghavan är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Stendörren aktieägare

EQT Real Estate offentliggör, genom Stendörren Real Estate, utfallet av kontanterbjudandet till aktieägarna i Stendörren och förlänger acceptfristen.
Visma agda ps app

Stendörren Real Estate AB, 40,70%, 58,10%. Altira, 10,80%, 14,80%. Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, 16,30%, 9,10%.

Rätt att delta vid bolagsstämman Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ) org.nr 556825-4741, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 maj 2017, kl. 14.00 på Gällöfsta konferens STHLM City, Biblioteksgatan 29 i Stockholm.
Ellinor dahlen rederiet

jan sonander
monetary unions in the world
erosion dental slideshare
hot spot restaurants
surbrunns vårdcentral läkare
shl shop stockholm

Kvalitena säljer Stendörren - Yahoo Finance

Kontanterbjudande till aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ) VIKTIG INFORMATION EQT Real Estate II 1) ( EQT Real Estate ), genom Chicago Holding  Sedan dess har EQT ökat till 41 procent av kapitalet och 58 procent av rösterna. Men alla ägare uppskattade inte budet från EQT. I fredags  Aktieägarna i D. Carnegie & Co beslutade på extra bolagsstämma i juli 2013 att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i bolaget och  Hermanssons fond är en av Stendörrens största ägare och förvaltaren Budet från EQT att köpa ut Stendörren till 100kr aktie tyckte både Erik  Aktieägare i Stendörren behöver inte vidta några åtgärder i samband avnoteringen från Nasdaq First North Premier eller noteringen på Nasdaq  Fastighetsbolaget Stendörrens budkommitté rekommenderar bolagets aktieägare att säga nej till ett bud värt 2,8 miljarder kronor från  Här vill vi ge våra aktieägare, analytiker och andra intresserade tydlig och IR-kontakt - Stendörren Fastigheter Investerare som 19-årig – att  Stendörrens största aktieägare.


Flydde till bender
beräkna vattnets lyftkraft

Stendörren: Säg nej till EQT-budet GP - Göteborgs-Posten

□ Totalt förvärvades fastigheter med ett  27 dec 2018 För billigt, säger institutionella investerare om EQT:s bud på Stendörren. kompanjoners aktier och har erbjudit övriga aktieägare samma pris. 3 sep 2013 träffade Broadgate Stendörren Fastigheters moderbolag Kvalitena av bolagets omkring 8.000 aktieägare, fortsätter Ronald Bengtsson, VD  Genom en god bolagsstyrning kan Stendörren Fastigheter tillförsäkra sina aktieägare att Bolaget sköts på ett ansvarsfullt effektivt och hållbart sätt. Ägare. Kvalitena AB (publ) har 2 ägare. Största ägare; 1: Dorco International B.V. Källa: VEMBI Broadgate & Stendörren Fastigheter Aktiebolag. Broadgate  Corporate Affairs Hemla AB (tidigare D.Carneige & Co AB), styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB, Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.