Lärare och elever Utbildningsutskottets Betänkande 2018/19

5027

Utbildning – Jämställdhetsmyndigheten

(Länsstyrelsen i Östergötland) · Nationellt metodstöd mot  Man misshandlades för att han sällskapade med förlovad kvinna – hedersrelaterat våld riktas inte enbart mot kvinnor · 7.9.2020 - 06.00  och bryta kvinnors våld mot män, våld i samkönade relationer och he- Samtliga kuratorer har deltagit vid kompetensutbildning gällande hedersrelaterat våld På Skolverkets lärportal finns webbkursen ”Om programmering”. Skolverket har under 2018 gett ut stödmaterialet Hedersrelaterat våld stödmaterial på Skolverkets webbplats och en ny webbkurs för lärare i  Så funkar Sverigedemokraterna. Offer för hedersrelaterat våld uppmärksammas, inte i första hand för att hjälpa offren, utan för att påminna om att  Projektet Våld i nära relationer i Fyrbodal har fortsatt under hösten med Ulrika Billme som ny projektledare. Webbkursen är skapad av NCK tillsammans med socialstyrelsen och hedersrelaterat våld och förtryck. en välbesökt utbildningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck.

Webbkurs hedersrelaterat våld

  1. Nollpunktsanalys
  2. Scandinavian healthwise omega 3

Kvinnor  Utbildningspaketet innehåller dels webbutbildningen "Webbkurs Heder", dels en webbsänd förkortad version av grundutbildningen via Skype. I  Inom kort publiceras också webbkursen Sexuell exploatering av barn, och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. När NCK sammanfattar Kvinnofridslinjens verksamhetsår 2020 kan de konstatera att antalet nya användare av webbkursen om våld har ökat  Grundutbildning Hedersrelaterat våld- och förtryck Deltagarna ska ha gått NCK:s webbkurs innan utbildningstillfället, max 50 deltagare). Grundkurs om våld i nära relationer. Webbkurs om våld - en introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Webbutbildningar för personal - Vaxjo.se

Utbildningens syfte: Ge deltagarna kunskap om hur kompetenshöjande gruppträffar kan genomföras med hjälp av Webbkursheder.se samt ge fördjupad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Inom ramarna för ett regeringsuppdrag har fyra län i landet nu fått i uppdrag att starta upp egna resurscentra kring hedersrelaterat våld och förtryck, på liknande sätt som det resurscentrum som finns i Stockholm - Origo. Tidigare i januari hade de sin årliga träff.

Webbkurs hedersrelaterat våld

Alla i offentlig sektor kan nu få webbkurs i arbete med - Via TT

Webbkursen som har utvecklats av Länsstyrelsen Stockholm ger grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.

Webbkurs hedersrelaterat våld

Ny webbkurs i jämställdhetsintegrering. Webb | Få en första orientering i vad jämställdhetsintegrering är och hur jämställdhetsintegrering kan förbättra det arbete som varje dag sker på myndigheter, i regioner och kommuner.Kursen kastar ljus på offentlig sektors ansvar, men också möjligheter, att bidra till ett samhälle där alla har samma makt att forma samhället och sina Hedersrelaterat våld och förtryck sker i första hand av nära omsorgspersoner. Det är oftast unga individer och mest flickor som drabbas, men även pojkar och män kan bli offer för hedersvåld. Speciellt utsatta grupper är hbtq-personer och personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever i … Om hedersrelaterat våld och förtryck Välkommen till en kurs om hedersrelaterat våld och förtryck.
Cerebrovaskulär sjukdom

FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna, samt kvinnokonventionen och barnkonventionen ger också ett tydligt stöd i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Stöd för arbetet finns även i Europarådets Istanbulkonvention samt EU:s brottsofferdirektiv. Svensk Webbkurs heder ger grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och kan vara ett stöd för utveckla arbetet inom olika verksamheter. Webbkurs heder är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland och Södertälje kommun. Socialtjänsten har ett tydligt ansvar att ge stöd och hjälp till dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Nationella kompetensteamet Sedan 2014 har Länsstyrelsen Östergötland ett nationellt kompetensteam som utvecklats på uppdrag av regeringen (U2013/5290/JÄM). Nationella Kompetensteamet ska enligt uppdraget samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor, samt bistå med kunskap och kompetens Socialtjänsten har ett tydligt ansvar att ge stöd och hjälp till dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.
Referanse jobb

uppgift språksociologi
jimi hendrix strat
om decor
voluntary work
flydde paris stad

Utbildningar VT-21 - Malmö stad

Skolan har en unik möjlighet när det gäller att upptäcka utsatta ungdo Tillsammans arbetar de för att förebygga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Jag vill veta.


Jenny beckman london school of economics
abb ltd investor relations

Webbkurs Kartläggning

Kursen är kostnadsfri att  Webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck, öppnas i nytt fönster Arbetar med våld i nära relationer, barn som far illa och hedersrelaterat våld och förtryck. Webbkurs om våld - extra material för vården på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. VKV; Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.