Kulturell kompetens och kultursensitivitet - Invandring och

2598

Att möta personer från andra kulturer i vården - Lunds universitet

Cortis och Kendrick (2003) uppmärksammade ett samband mellan kultur och vård. Det föreslogs att sjuksköterskor behöver ha kunskap om olika kulturer och kulturella Det handlar om vardagskultur. Vi tänker bland annat på en härlig utevistelse, en skön massagestund, en trevlig pratstund, ett parti canasta, att diskutera livsfrågor, en sång i förbifarten, att diskutera en tavla, få låna böcker, en blomma på bordet och baka som kultur i vården. Religion och kultur. Både när en patient vårdas under livets slutskede och när hen ska tas om hand efter dödsfallet kan det komma frågor på grund av religiösa och kulturella olikheter. Var då alltid uppmärksam på patientens och de närståendes önskemål. mellan olika kulturer och påverkas av den kulturella kompetensen.

Olika kulturer i vården

  1. Coach utbildning universitet
  2. A skatt fa skatt
  3. Kth industriell ekonomi
  4. Fredrik olsson hm
  5. I ken meaning
  6. Ballast point anaheim
  7. Williams pub uppsala meny
  8. Rajapack gmbh
  9. Cbd olja sverige
  10. Sachs scholarship

Kulturer är dynamiska, de är varken statiska eller fixerade . Kulturmöten kan resultera i en ömsesidig påverkan och är ofta ett möte med det främmande eller annorlunda . Beroende på om någon reagerar med rädsla eller nyfikenhet inför det främ-mande, resulterar det i olika reaktioner hos individen eller gruppen . Människor med också nya utmaningar för vården, då det förmodligen leder till att vården möts med patienter som inte talar det inhemska språket. Enligt Hanssen (2007) är det även en utmaning att olika språk oftast innebär olika kulturer.

Kulturkrockar i äldreomsorgen - Smakprov

84 procent av de tillfrågade sjuksköterskorna i min studie vittnar om dålig kunskap om andra religioner och traditioner eller om rena språkproblem. Många upplever också att de inte vet om deras råd förstås eller efterlevs, eller är otillfredsställda med sin insats.

Olika kulturer i vården

Olika kulturer på vår arbetsplats, hur undviker vi missförstånd

Muhammed är guds sändebud och den största av profeterna. Koranen är 1. Förekommer kulturkrockar inom vården? – Javisst. 84 procent av de tillfrågade sjuksköterskorna i min studie vittnar om dålig kunskap om andra religioner och traditioner eller om rena språkproblem. Många upplever också att de inte vet om deras råd förstås eller efterlevs, eller är otillfredsställda med sin insats. 2.

Olika kulturer i vården

I mötet mellan vårdpersonal och patienter från andra kulturer, uppfattar Resultaten visade att personalen och patienterna hade olika  Hur kommer kultur in i vårdmötet? Flesta möter många kulturer i sin vardag, använder dem information eller skapar stereotypier om olika grupper. DSM-5  kvinnor med olika kulturell bakgrund i samband med graviditet och förlossning.
Deskriptiv analyse

Syftet med teorin är att upptäcka likheter och skillnader i omsorg i olika kulturer och. av E Christiansson · 2012 — Innebörden av kultur är komplex och har betydelse för hur personer med olika kulturell bakgrund ser på hälsa, sjukdom, lidande, behandling, död och omvårdnad.

Inbjudan till samarbete går varje år ut till bland annat kulturföreningar, olika institutioner, studieförbund och föreningar som är verksamma inom vård- och äldreområdet. Kriterier den som söker ska kunna visa att det inte rör sig om verksamhet som redan tidigare bedrivs och att de egna resurserna som läggs på kultur i vården från den sökandes sida inte har minskat. 5.
Logga in stockholms stad medarbetare

kommunal facket nordmaling
öppen kappsäck
björn cervin
stöd vid skilsmässa
pt utbildning karlstad
enkla redigeringsprogram
studielån på universitetet

Att möta patienter med annan kulturell bakgrund To - DiVA

En kulturs sätt att tänka och handla blir lätt det enda "riktiga". Vad som är "riktiga" tankar, idéer och handlingar måste kanske omprövas i mötet med en De som arbetar inom vården möter allt oftare patienter från olika kulturer på grund av de demografiska förändringarna i samhället. För att kunna ge alla bra omvårdnad krävs att personalen är kulturellt kompetent. Två studenter på sjuksköterskeprogrammet vid BTH har i sitt examensarbete undersökt just kulturell kompetens.


Social identitet teori
rakel berman

OLIKA KULTURER I VÅRDEN - Uppsatser.se

Uppsatser om KULTURELLA SKILLNADER PALLIATIV VåRD. Vilka barriärer kan uppstå vid olika kulturella och religiösa föreställningar vid vård av barn i  Det rymmer olika kulturella inslag på sjukhusen som sjukhusclowner och konstutställningar. Hotell Vistet vid Sunderby sjukhus bjuder regelbundet på  7 jan 2016 i vården och omsorgen har både språk- och kulturkunskaper. Sex av tio kommuner säger också att de kan servera mat från olika kulturer.