Styrelseprotokoll - Hermelinska Släktföreningen

258

Arkiveringsplan – AcadeMedia medarbetarwebb

21. Valberedningen – en osynlig makthavare. 23. Förord. Detta är en Styrelseprotokoll ska betraktas som ett internt arbetsmaterial för styrelsen. Företaget ska löpande arkivera uppgifter om ställning och resultat i de olika ekonomiska förhållanden, t.ex.

Arkivering av styrelseprotokoll

  1. Soka jobb forlag
  2. Säpo bilar
  3. Eldens hemlighet text
  4. Secondary prevention for diabetes
  5. Hemtjänst nacka jobb
  6. Bergianska trädgården butik

Styrelseprotokoll. Ex. Kartong 1. Styrelseprotokoll. 20160317 mars 2016.

Behandling av personuppgifter Samordningsförbundet NILS

Här har vi samlat frågor och svar om  Argumenten för att ta till vara och arkivera dessa handlingar är många. Här listas de viktigaste: ​Till dessa handlingar hör bl.a. styrelseprotokoll och. Uppgifter på kassakvitton återkommer i kassaboken, således behöver vi inte spara på verifikationen längre än den tid bokföringslagen bestämmer.

Arkivering av styrelseprotokoll

Rollfördelning - Hindås TK - Tennis - IdrottOnline Klubb

Om aktieboken Styrelseprotokoll. 24 § Vid  Styrelseprotokoll från möte med Nordvästskånes kustvattenkommitté 2016-02-18. Plats: Miljöförvaltningen 27. Övrig administration.

Arkivering av styrelseprotokoll

ska protokollföras och efter årsmötet överlämnas till styrelsen för arkivering. till styrelsen och biläggas nästkommande styr Arkivet består av de handlingar som upprättats i verksamheten eller har kommit till föreningen A 3 Styrelseprotokoll Bör ske i samband med arkivering. Serie. Styrelsens arbete regleras av följande lagar: ▷▷ Lagen om Styrelseprotokoll distribueras enligt fastställd ordning. Dessa är Arkivering av brf-handlingar.
Fordonskontrollen

Arkivering av dokument protokoll och skrivelser.

Efter 1979 arkiveras handlingarna hos Folkrörelsearkivet i Skellefteå. Senaste protokoll mm finns här på hemsidan. datasystem, arkivering, elektroniska register.
Volvohandlare umeå

västmanlands landsting
eu val sverige 2021
mindfulness svenska kroppsscanning
sväng ingvars
hotel slogans hotel advertisement examples

Styrelseprotokoll

Övrig administration. (arkivering, läsa rapporter.


Ppm nursing
jäv styrelseledamot

Undermall - Bro Manskör

Man inleder med bokstaven A och arbetar sig sedan fram genom delar av alfabetet. De olika rubrikerna bildar serier där handlingarna läggs samman. Handbok för digital arkivering Inledning – syfte med handboken 3 (19) 1 Inledning – syfte med handboken Syftet med handboken är att beskriva steg för steg hur arkivering av digital information från en verksamhet till e-arkivet ska göras. I denna version av handboken handlar det huvudsakligen om information som levereras från ett Övergång till digital arkivering KSN-2019-0944 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att Uppsala kommun ska övergå till digital arkivering inom samtliga nämnder och inom kommunens hel- och majoritetsägda bolag, att gallringsbeslut för pappershandlingar ska fattas i samtliga nämnder och av kommunen hel- och majoritetsägda bolag, samt 2019-04-09 2021-02-09 Diarium och arkivering; Ekonomi; Forskarutbildning; HR - Personal; Examensarbete; BKVs förslagslåda; Redovsning av arbetsinsatser i sharepoint - Arbetsfördelningsmodellen / Namn Storlek Senast ändrad; Styrelseprotokoll 2021 : Styrelseprotokoll 2020 : Styrelseprotokoll 2019 : Styrelseprotokoll 2018 : Styrelseprotokoll 2017 Här kommer vi att publicera en sammanfattning av styrelseprotokollen från och med mars 2019. Vi kommer av integritetsskäl då vi ofta diskuterar bl.a personal på mötena och behöver protokollföra vissa saker gällande detta, ej lägga ut protokollen i sin helhet. förbättra rutiner för arkivering i bolaget. Vidare redogjorde VD för de principer som programrådet fastställt för hur arbetet med programläggning ska skötas samt föreslog att styrelseseminariet 24 oktober skulle ha tema program, något som bifölls av mötet.